13. desember 2016 vedtok Suno Norges generalforsamling, i samsvar med vedtektene, å legge ned organisasjonen og avslutte samarbeidet med Arshi Nagar, Bangladesh.


On 13 December 2016, the general assembly of Suno Norway decided, in accordance with the statutes, to dissolve the organisation and end the cooperation with Arshi Nagar, Bangladesh.